KOMPANJONSAVTAL

Säkra Ditt företags fortlevnad med ett avtal

VAD ÄR ETT KOMPANJONSAVTAL?

Ofta ägs och drivs företag av två eller flera personer tillsammans och det är då viktigt att upprätta ett gemensamt kompanjonsavtal som reglerar samarbetet. Kompanjonsavtal är en samlingsbenämning för olika slags avtal mellan kompanjoner, oberoende av företagsform. Med kompanjonsavtal menas oftast aktieägaravtal eller handelsbolagsavtal.

Läs mera på nästa sida: Sid. 2.Kontaktuppgifter:

Telefon:
073 870 68 56

Postadress:
Advokat Ulf Ericson
Box 53124
400 15 Göteborg